OOH Ads: BILLBOARD 696 ĐƯỜNG 3/2 – QUẬN 10 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH