OOH Ads: Chi gần 15 tỷ mua quảng cáo thần tượng Hàn ở Time Square – Fan chơi trội