OOH Ads: QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI – BILLBOARD TẠI VÒNG XOAY CHỢ BẾN THÀNH